Kültür

Mevlâna ve Mesnevî

Mesnevî, 13.yüzyılda Konya’da yaşayıp yine orada vefat eden büyük İslâm şairi Mevlana Celaleddin Rumi tarafından yazılmıştır. Mevlana, Mesnevi’nin ilk on sekiz beyitini bizzat kendisi yazmış, diğer kısımlarını söylemiş ve Çelebi Hüsameddin’e yazdırmıştır. Her cilt bitince Çelebi tarafından Mevlana’ya okunmuş, gerekli…

Kültürümüzde Mevlana

Asıl adı Celaleddin’dir. Ailesiyle birlikte Horasan’dan Anadolu’ya geldiği için Rûmî lakabını almış, daha sonra Mevlana Celaleddin-i Rûmî adıyla meşhur olmuştur. Mevlana, 1207 yılında, günümüzde Afganistan sınırları içinde kalan Horasan eyaletinin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled, yaşadığı bölgeyi Moğol…

Metafizik Nedir?

Metafizik, felsefenin belirli bir bölümüdür. Bu bölümde, «Varlık nedir?», «Bir dış dünya var mıdır?», «Vücut ile ruh arasındaki ilişkiler nelerdir?», «Tanrı var mıdır?», «Ruh ölümlü müdür, ölümsüz müdür?» gibi sorulara cevap aranır. Ayrıca bilgimizin nereden geldiği; neleri bilmemiz mümkün olduğu…

Ebrû Sanatı

Ebru, kitreli su üzerine serpilen boyalarla bezenmiş kâğıt ve bunu hazırlama sanatına denir. İslam bezeme sanatlarının hazırlanış tekniği itibariyle en cazibi ve süreli netice alınanı olan ebruculuğun menşei hakkında kesin bir hükme varmak mümkün değildir. VIII.asırdan itibaren Çin’de XII.asırdan itibaren…

Ramazan Davulcusu ve Türk Geleneği

Ramazan ayındayız ve bu ayla ilgili birkaç yazı yazdım. Bu yazılardan sonra ramazan davulcularını ele almamak olmaz sanırım. Kimdir bu ramazan davulcusu? Basit bir tanım yapmak gerekirse Türkiye’de yaşayan İslam dinine mensup ve oruç tutmaya niyetli olan kişileri uyandırmak maksadıyla…

Mahya, Mahyacılık ve Türkler

Mahyacılık sanatı diğer Müslüman ülkelerde olmayan, Türklere mahsus örf, adet ve kültürdür. Mahya; Ramazanda büyük camilerin karşılıklı iki minaresi arasında , ip gerilerek asılan ve geceleri yakılarak meydana getirilen ışıklı şekil veya yazılardır. Bu iş sadece Ramazan ayına mahsus olduğu…

İstanbul mu? Konstantinapol mü?

Bu yazıda İstanbul isminin nereden geldiğine ve Konstantinapol kelimesine değineceğim. Nereden çıktı İstanbul? Özledim de ondan galiba. Geçenlerde gece yarısı yatmadan evvel televizyonu karıştırıyordum. İlber Ortaylı‘nın TRT2 de yapmış olduğu, şimdilerde ise NTV‘de yapmakta olduğu programı izledim. Gerçekten de çok…

Bâzâ! Bâzâ!

Bâzâ! Bâzâ! Her ân çi hestî bâzâ Ger kâfîr u gebr u bût-perestî bâzâ İn dergeh-i mâ, dergeh-i novmîdî nîst Sad bâr eger tövbe-şikestî bâzâ Bu dörtlüğü eminim çoğunuz yeni görüyorsunuz. Hatta ne yazıyor onu bile bilmiyorsunuz. Lakin işin aslı…

Osmanlı Dönemiyle İlgili Makale ve Tezler

Sayın Mustafa Altun tarafından bir araya getirilmiş olan çalışmaların listesini veriyorum.  Makalelerde ve tezlerde Osmanlı ile ilgili bir çok şeyi öğrenebilirsiniz. Özellikle Osmanlıca ( Osmanlı Türkçesi ) çalışmak isteyenlerin bu tür çalışmaları okuması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü dönemin özelliklerini bilmeden…

Şeyh Neccarzade Rızaeddin Efendi

Açıldı dıa lale-i gül reng-i Beşiktaş İşrab-ı çeregan eder aheng-i Beşiktaş Gül devridir ey şah-ı felek can kerem kıl Teşrifine amadedir evren-i Beşiktaş