Türkçe ile akraba diller

Altay Dilleri Teorisi Nedir?

Altay Dilleri teorisi Türkçe ile beraber Moğol, Tunguz, Mançu, Kore ve Japon dillerinin çok eskiden ortak bir kökten türediğini ve böylece bu dillerin akraba olduğunu söyler. Bu ortak köken dil ailesinin adıyla anılır oldu. Böylece “Altayca” denilen farazî bir dil…